REGULAMIN ZAJĘĆ

Regulamin zajęć w Centrum Kreatywnego Rozwoju

 1. Na zajęcia przychodzimy ZDROWI.
 2. Prowadzący ma prawo nie wpuścić na zajęcia dziecka z widocznymi objawami infekcji/początkami choroby.
 3. Pamiętamy o przebraniu obuwia, umyciu i dezynfekcji rąk.
 4. Konieczność zasłaniani ust i nosa obowiązuje osoby dorosłe w przestrzeniach wspólnych w okresach ustalonych przez Radę Ministrów, zgodnie z § 7 ust. 6 ww. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r..
 5. Czekając na odbiór dziecka w poczekalni na zewnątrz naszej sali (dotyczy rodziców dzieci starszych, które same uczestniczą w zajęciach) prosimy o zasłanianie ust i nosa (w okresach ustalonych przez Radę Ministrów, zgodnie z § 7 ust. 6 ww. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.)
 6. Jemy przy stole w czasie do tego wyznaczonym.
 7. W czasie posiłków jemy wyłącznie ze swojego talerza i pijemy ze swojego kubeczka/bidonu, po skończonym jedzeniu odnosimy swój prowiant do torby. Pamiętamy również o myciu rąk zarówno przed jak i po posiłku.
 8. Zabawki, którymi bawimy się na zajęciach odkładamy do wyznaczonej skrzyni do dezynfekcji. 
 9. Nie przynosimy własnych zabawek lub przed wejściem do sali chowamy je w swoich torbach.
 10. Rodzic/opiekun uczestniczący z dzieckiem na zajęciach, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego dziecka i odpowiada za zniszczenia mienia, spowodowane przez jego podopiecznego. 
 11. W przypadku kontroli zewnętrznej dotyczącej zasad przestrzegania środków bezpieczeństwa i higieny związanych z COVID-19, wszelkie ewentualne kary i obciążenia finansowe wynikające z nie spełnienia zasad przez uczestnika zajęć, obciążają ww. uczestnika. 
 12. Zawsze przynosimy ze sobą ubrania na przebranie w razie zamoczenia lub wybrudzenia.
 13. Odpłatność za zajęcia regulujemy na konto bankowe lub gotówką u prowadzącego zajęcia według zasad ujętych w umowie uczestnictwa w zajęciach. 
 14. W przypadku uczestnictwa w zajęciach jednorazowych lub indywidualnych, uczestnik zobowiązany jest do zapisania się na konkretny dzień i typ zajęć, uiszczenia opłaty przed zajęciami przelewem na konto. Rezygnacja z zapisów jest możliwa na 24h przed zajęciami. Nie zachowanie tego terminu nie zwalnia od opłaty.