POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

1.1. Polityka prywatności reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych przez Administratora poprzez formularze dostępne w Serwisie, oraz danych uzyskanych automatycznie za wiedzą użytkownika Serwisu (tzw. ciasteczek i logów serwera).

1.2. Serwis internetowy www.centrumkr.pl i https://poduszkizglowa.pl prowadzony jest przez Centrum Kreatywnego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Olszynowa 24L/3, 62-020 Rabowice, (zwany dalej Administratorem).

1.3. Możesz się z nami skontaktować pisząc maila na adres: biuro@centrumkr.pl oraz biuro@poduszkizglowa.pl

1.4. Administrator zbiera dane osobowe w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.

1.5. Użytkownikiem Serwisu jest każda odwiedzająca go osoba, niezależnie, czy korzysta z jego funkcjonalności np. złożenia zamówienia.

1.6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

– Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje o sobie np. wysyłając formularz zapytania.

– Automatycznie zawiedzą Użytkownika, poprzez zapisane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

– Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika

2.1. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika są przekazywane podmiotom trzecim, w celu realizacji (na rzecz Administratora) usług technicznych i marketingowych, które mają na celu zapewnienie ciągłości działania Serwisu lub realizację usług świadczonych w ramach Serwisu, np. utrzymania serwisu internetowego, korzystania z poczty email, świadczenia usług księgowych i transportowych. W każdym momencie istnieje możliwość cofnięcia zgody klienta i rezygnacji z tej usługi.

2.2. Dane osobowe zebrane od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Art 32 RODO, a administrator zapewnia:

– Szyfrowanie danych osobowych.

– Przyjęcia stosownych polityk wewnętrznych mających na celu zapewnienie poufności, integralności, dostępności, odporności systemów, możliwości szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych.

– Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych.

– Korzystanie wyłącznie z Podmiotów przetwarzających, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.

2.3. Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów, które wynikają z formularza do którego wprowadzane są dane, np w celu zakupu produktów. Dane będą przetwarzane przez:

– Przez okres 2 lat w przypadku danych zebranych w celu realizacji zamówień

– Przez okres 6 lat w przypadku danych podanych nam w celu wystawienia faktury zakupu.

2.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zabezpieczeniu dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń (np. prawo rękojmi).

2.5. Użytkownik Serwisu ma prawo do: wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu do ich przetwarzania lub przeniesienia do innego Administratora. Masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.6. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z pkt 5, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zobowiązana jest wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Administratora, lub skorzystać z funkcjonalności sklepu Internetowego.

2.7. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.

2.8. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania tożsamości osób, których wnioski ma rozpatrzyć.

2.9. Administrator ma 30 dni na ustosunkowanie się do prośby. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych, jeśli narazi go to na konsekwencje karne lub finansowe (np. w przypadku przetwarzania danych w celach księgowych) lub dane są mu niezbędne do dalszej realizacji usługi lub realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. prawa Kupującego do rękojmi.

Informacje o plikach cookies

3.1. Serwis korzysta z plików cookies.

3.2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które gromadzone są u Ciebie na komputerze, urządzeniu przenośnym podczas przeglądania naszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.3.Podmiotem przetwarzającym dane zgromadzone dzięki plikom cookies, jest Administrator serwisu.

3.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, np. jaką stronę odwiedzają najczęściej, ile czasu średnio przebywają na stronie itp..

– Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu

– Śledzenia aktywności Użytkownika w Serwisie w celu lepszego dopasowania treści reklamowych, poprzez np. ograniczenie wysyłania reklam do Użytkownika, który w ciągu ostatnich 30 dni odwiedził Serwis lub wysyłanie reklam do Użytkownika, który nie dokończył zakupów.

3.5. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych wplikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały.

Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.  

3.6. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies:

– Cookie tymczasowe (session cookies) – cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu,

– Cookie stałe (persistent cookie) – nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależnościod ustawień Właściciela Witryny lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

3.7. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

3.8. Pliki cookies zamieszczane na komputerze Użytkownika Serwisu, są udostępniane podmiotom świadczącym usługi analityczne i przetwarzane za pomocą Google Analytics.

3.9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.

3.10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Informacje o danych zbieranych automatycznie przez serwer

4.1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

4.2. Dane te mogą zawierać min.:

– Czas wejścia na stronę oraz przeglądania jej.

– Informację o błędach jakie nastąpiły podczas przeglądania Serwisu.

– Adres URL skąd nastąpiło przekierowanie do Serwisu (jeśli wejście było zrealizowane przy użyciu tzw “linka”).

– Informację o nazwie przeglądarki, której korzystasz.

– Informację o Twoim adresie IP, dzięki czemu możemy dowiedzieć się skąd jesteś (Państwo, region, miasto, stacja bazowa).

4.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Informacje końcowe i prawne

5.1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od chwili zamieszczenia w Serwisie.

5.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, poprzez ogłoszenie zmian na stronie Serwisu.

5.4. Skorzystanie z prawa, o którym jest mowa w punkcie 3, skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Administratora w zakresie potrzebnym do korzystania z funkcjonalności serwisu i tym samym spowoduje usunięcie danych Użytkownika Serwisu, który wniósł sprzeciw.

5.5. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

5.6. W przypadku, gdy uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.